Slechte Google recensies verwijderen, wanneer kan het?

Het is een doorn in het oog van elke ondernemer; slechte recensies op het internet. Aan de andere kant is er ook de vrijheid van meningsuiting en mag men zich in Nederland kritisch uitlaten, ook anoniem. Wanneer kun je van Google verwijdering vorderen van slechte recensies? Advocaat mediarecht Manita Hamberg bespreekt een recente zaak waarin dit aan de orde kwam.

Vernietigende recensies zichtbaar op Google

In deze zaak lagen de feiten als volgt. Eiseres heeft een kinderdagverblijf dat al 23 jaar bestaat. Bij Google Maps zijn in de periode juni – november 2015 een viertal vernietigende recensies over haar geplaatst. Eiseres heeft Google gesommeerd de recensies te verwijderen en de IP- en NAW-gegevens van de recensenten aan haar te verstrekken. Google weigert dit, waarna eiseres een kort geding is gestart.

Lastercampagne Google-recensietool

Eiseres stelt dat zij slachtoffer is van een lastercampagne via de Google-recensietool. Volgens haar faalt het “notice and take down systeem” van Google. Google weigert namelijk de vier recensies te verwijderen ondanks dat door eisers is aangetoond dat door de vier recensenten in strijd is gehandeld met de “review and photopolicies” van Google. Die geven onder meer aan dat men niet onder andermans naam een recensie mag plaatsen, en daarbij mag er geen sprake zijn van rapportages die niet oprecht zijn (“spam”).

Recensies zijn “fake reviews”

Eiseres heeft onderbouwd dat de namen van de personen die bij de recensies staan, bij haar personeel onbekend zijn en ook niet zijn te herleiden tot ouders of familie van kinderen die op haar kinderdagverblijf hebben gezeten. Eiseres toont verder aan dat twee recensies letterlijk kopieën zijn van andere recensies op het internet die niet over eiseres gaan. Bij de andere twee recensies zijn verder profielfoto’s geplaatst van personen die uit het buitenland afkomstig zijn en waarvan één persoon in 2006 al is overleden. Volgens eiseres gaat het daarom bij alle vier recensies om aantoonbare “fake reviews”.

Belangenafweging

De voorwaarden voor het verkrijgen van IP- en NAW-gegevens van een hostingprovider/tussenpersoon, zoals Google, zijn vastgelegd in het Lycos/Pessers arrest uit 2005;

er moet i) voldoende aannemelijk zijn dat de publicatie onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
is ii) een reëel belang zijn bij verkrijging van de gegevens, iii) geen minder ingrijpende maatregel zijn om de gegevens te achterhalen en iv) sprake zijn van een belangenafweging waarbij het belang van de partij die de gegevens opvraagt boven de belangen (vrijheid van meningsuiting en privacy) gaan van degene die het stuk heeft gepubliceerd.

Rechter: Google moet verwijderen en gegevens verstrekken

Google verwijdert kort voor de zitting in de procedure nog 3 van de 4 recensies, omdat daarbij toch sprake zou zijn van “spam”. De rechter oordeelt verder dat Google ook de vierde recensie moet verwijderen vanwege strijdigheid met haar eigen “policies”. Ook wijst de rechter, na toetsing van de criteria uit Lycos/Pessors, ook de vordering toe dat Google van alle vier recensenten de IP- en NAW-gegevens aan eiseres moet verstrekken.

AMS Advocaten bij onrechtmatige publicaties

Mocht u in een soortgelijke situatie zitten of andere vragen hebben op het gebied van mediarecht, neem dan gerust contact op met AMS Advocaten.

Meer in Mediarecht
Rectificatie afgewezen door Eritrese spion
Door Eritrese spion gevorderde rectificatie afgewezen!

De voorzieningenrechter heeft uitspraak gedaan in het kort geding tussen de ex-voorzitter van de YPFDJ (jongenrenafdeling van Eritrese politieke partij)...

Sluiten