Online klagen over mislukte haartransplantatie laster?

In een recent kort geding had eiseres, eigenaar van een kliniek gespecialiseerd in haartransplantaties, een ex-client voor de rechter gesleept. De ex-client had op een door hem opgerichte website de behandeling van eiseres op grove wijze afgekraakt. De man zou door de behandeling zijn ‘verminkt, misleid en misbruikt’. Eiseres vorderde verwijdering van de website. Waar ligt de grens bij het uiten van je mening over slechte dienstverlening? Advocaat mediarecht Thomas van Vugt, gespecialiseerd in geschillen over laster Het opzettelijk zwartmaken van iemand in het openbaar door deze persoon te beschuldigen van feiten die niet waar zijn.
» Meer over laster
laster
, licht de zaak toe.

 

Beperking vrijheid van meningsuiting

Er wordt voorop gesteld dat de vordering van eiseres in beginsel een beperking inhoudt van het recht van de ex-cliënt op vrijheid van meningsuiting. Dit grondrecht Fundamentele rechten van de mens zoals in Nederland vastgelegd in de Grondwet.
» Meer over grondrecht
grondrecht
kan slechts onder bepaalde omstandigheden worden beperkt, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen. De rechter zal een belangenafweging moeten maken. Het belang van de ex-cliënt is dat hij zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend moet kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken. Het belang van eiseres is erin gelegen dat zij niet lichtvaardig wordt blootgesteld aan verdachtmakingen en/of ongewenste publiciteit.

Kritiek spuien op internet is in beginsel toegestaan

De voorzieningenrechter overweegt dat het op zichzelf niet ongeoorloofd is dat op een particuliere website kritiek wordt geleverd op het handelen van een kliniek/behandelaar. Maar in deze kwestie is de ex-cliënt over de grens van het toelaatbare gegaan. Hij heeft zich namelijk niet beperkt tot zakelijke informatie over de kwestie, maar heeft zich ook persoonlijk in negatieve zin over eiseres uitgelaten. De website wekt de indruk dat eiseres geen betrouwbare haartransplantatiekliniek is en dat (potentiële) cliënten dan ook uiterst waakzaam en alert moeten zijn indien zij zich laten behandelen bij eiseres. De rechter wijst op de door de ex-cliënt gebruikte bewoordingen: ‘vele gruwelijke fouten’, ‘verminkt’, ‘misleid, misbruikt en gemanipuleerd’, ‘malafide praktijk’ en ‘voorproefje van alle leugens en misleidingen’.

Rechter: onvoldoende feitelijke grond voor beschuldigingen

De rechter acht op voorhand dat er onvoldoende feitelijke grond bestaat voor de ernstige beschuldigen die de ex-cliënt maakt. Er is dan ook sprake van laster. Daarnaast is het handelen van de ex-cliënt jegens eiseres als onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
te kwalificeren. De vordering van eiseres dat de website dient te worden verwijderd, wordt toegewezen. Ook zal het de ex-cliënt verboden worden om zich op enigerlei wijze via internet of enig ander openbaar medium over eiseres uit te laten op een vergelijkbare wijze zoals hij dat heeft gedaan op de website.

AMS Advocaat bij smaad en laster

Uit de uitspraak volgt dat kritiek dus in beginsel is toegestaan. Ook als dit stevige kritiek is die via media (zoals internet en Facebook) openbaar wordt gemaakt. Evenwel zal rechtmatige kritiek omslaan in onrechtmatige kritiek als de uitlatingen onnodig grievend zijn (dus niet meer zakelijk) en onvoldoende onderbouwd kunnen worden. In dit geval was niet gebleken van malafide praktijken of onzorgvuldig handelen van de kliniek terwijl dit wel werd gesteld op de website van de ex-cliënt. Dat ging de rechter dus te ver.

More in Mediarecht
Advocaat Mediarecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Wanneer spreken we van een onrechtmatige tv-uitzending?

In deze zaak vorderen een zorginstelling en twee van haar bestuurders rectificatie van een drietal tv-uitzendingen over misstanden bij de...

Close