No cure no pay incasso door een advocaat

Niemand zit te wachten op een debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
die zijn rekening niet betaalt. Toch is de dagelijkse realiteit dat rekeningen vaak niet op tijd betaald worden. Veel debiteuren zullen zonder incassomaatregelen zelfs helemaal niet betalen. Het is dus zaak die debiteur ‘af te richten’, door duidelijk te maken dat u consequent werk maakt van incasso’s de volgende keer wel op tijd te laten betalen. Incasso advocaat Hidde Reitsma legt uit. 

 

Incasso advocaat: voor maximaal resultaat

Bij incassozaken is het belangrijk steeds maximale druk uit te oefenen op de debiteur. Daarvoor bestaan er vele incassobureaus. Maar de ervaring leert dat het uitbesteden van een incasso aan een incasso advocaat Een jurist die rechtsbijstand verleent en cliënten vertegenwoordigt in rechtszaken.
» Meer over advocaat
advocaat
maximaal resultaat oplevert. Een advocaat kan, anders dan een deurwaarder of een incassobureau, namelijk meteen alle middelen inzetten die de wet voor een incasso biedt. Zo kan een advocaat bijvoorbeeld snel beslag laten leggen, het faillissement van de debiteur aanvragen, en bij elke rechtbank in Nederland een incassoprocedure (vaak een kort geding) beginnen.

Kosten voor incasso door een advocaat

Hoewel het een advocaat in het algemeen niet is toegestaan te werken op no-cure-no-pay-basis, geldt voor de incassopraktijk een uitzondering, omdat vaak sprake is van talrijke geldvorderingen van gelijke aard, zonder dat sprake is van een te verwachten diepgaand juridisch geschil. Afhankelijk van de aard en omvang van de vorderingen en de hoeveelheid dossiers neemt AMS incassozaken aan tegen een percentage van het geïncasseerde bedrag, en/of tegen een gering vast tarief per dossier. Wij streven er altijd naar de incassokosten Kosten die zijn gemaakt bij de incassering van een vordering.
» Meer over incassokosten
incassokosten
zoveel mogelijk voor rekening van de debiteur te laten komen. Daarom brengen wij de debiteur uiteraard rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening. Indien u meer informatie wenst over dergelijke tariefafspraken, kunt u contact opnemen met Hidde Reitsma.

Incassotraject op maat

De incasso advocaat van AMS biedt altijd een op maat gemaakt traject. Daarbij kijken wij goed naar het soort dossiers dat de klant wil overdragen. Hoe hoog zijn de openstaande vorderingen? Zijn de debiteuren meestal particulieren of bedrijven? Hoe vaak kan het voorkomen dat de debiteur een valide argument heeft om niet te betalen? En wij stellen uiteraard ook de vraag of de cliënt zijn debiteur meteen keihard aangepakt wil zien, of juist de voorkeur geeft aan een meer diplomatieke aanpak. Dat laatste vinden veel klanten – terecht – belangrijk, bijvoorbeeld om de relatie met de klant niet (meteen) onherstelbaar te beschadigen.

Faillissementsaanvraag of incasso kort geding

Als uw debiteur naar aanleiding van sommatiebrieven en telefoontjes van onze incasso advocaten weigerachtig blijft te betalen, zal u actie moeten ondernemen en naar de rechter moeten stappen. Wij adviseren meestal een incasso kort geding te starten, of om het faillissement van de debiteur aan te vragen. De te maken keuze hangt onder meer af van de hoogte van de vordering, het soort debiteur en de wens van de cliënt.

Vaste prijs voor dagvaarding of faillissementsaanvraag

Ook als aan een incasso de rechter te pas moet komen kan AMS advocaten scherpe, vaste tarieven bieden. Voor alle processuele handelingen kunnen vaste prijsafspraken worden gemaakt. Niet alleen voor het opstellen van een incassodagvaarding of  het opstellen van een faillissementsrekest, maar ook voor het voeren van de hele procedure. Deze tarieven zijn zo opgezet dat ze, zeker als de debiteur betaalt, kostendekkend kunnen zijn.

Indien u meer informatie wenst over het uitbesteden van incasso’s of over onze incassotarieven kunt u contact met ons opnemen.

Meer in Incasso, Procesrecht
Advocaat VvE recht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Elektronische indiening dagvaarding: een eerste stap(je)

Op 14 maart 2012 is het Wetvoorstel elektronische indiening dagvaarding goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel betreft een wijziging...

Sluiten