Incasso van openstaande vorderingen door een advocaat

Als u met een onbetaalde vordering wordt geconfronteerd, bijvoorbeeld een openstaande factuur of een debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
die weigert uitvoering te geven aan een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
, kunt u niet stil blijven zitten. Hoewel u voor vorderingen tot € 25.000,- in principe zelf naar de kantonrechter kan om te procederen, blijft dit vakwerk. Bij AMS Advocaten in Amsterdam bent u voor uw incasso’s aan het goede adres, en betaalt u niet teveel. Onze advocaten hebben een jarenlange ervaring met de incasso van diverse soorten vorderingen. Incasso advocaat Hidde Reitsma legt uit. 

 

Incasso in kort geding, bodemprocedure of door faillissementsaanvraag

In de meeste incassozaken begint de advocaat met een sommatiebrief, waarin niet alleen aanspraak wordt gemaakt op betaling van de hoofdsom (factuurbedrag) maar ook op de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten. Als die sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
sommatiebrief
niet tot betaling van de debiteur leidt, dan zult u de gang naar de rechter moeten maken. Onze incassoadvocaat adviseert u daarbij over de vraag of in kort geding betaling kan worden afgedrongen, of dat dat beter in een bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
zal kunnen plaatsvinden. Dat is onder meer afhankelijk van de vraag of de verschuldigdheid van de vordering door de debiteur wordt betwist, en hoe steekhoudend die betwisting lijkt te zijn. Als de debiteur de vordering uitvoerig betwist, dan is de zaak al snel te gecompliceerd voor een incasso kortgeding. Naast het opstarten van een kort geding of een gewone rechtszaak (bodemprocedure) is het mogelijk om het faillissement van de debiteur aan te vragen. Ook is het mogelijk om, vooruitlopend op een rechterlijke uitspraak, beslag te leggen om er zeker van te zijn dat een vonnis aan het einde van de rit ook daadwerkelijk geëxecuteerd (uitgewonnen) kan worden.

Incasso advocaat Amsterdam

Indien u op zoek bent naar een betrokken en efficiënte incassoadvocaat, neemt u dan contact op met AMS Advocaten te Amsterdam.