Verhuurder vervangt sloten wegens betalingsachterstand: mag dat?

In een zaak die recent diende voor het gerechtshof Den Bosch, kwam de vraag aan de orde of de verhuurder van een studentenkamer, de sleutels van die kamer mocht vervangen, omdat de huurder niet betaalde. Het gerechtshof tikte de verhuurder op de vingers: ontbinding van de huurovereenkomst kan alleen via de rechter, en ook tijdelijk de toegang tot de kamer ontzeggen mag niet. Advocaat huurrecht Robert van Ewijk bespreekt het arrest.

 

Verhuurder vervangt sloten kamer zonder mededeling

In deze zaak is een student met ingang van 16 augustus 2016 een kamer gaan huren. Hij heeft de eerste maand huur en borg vooruit betaald, maar heeft daarna geen betalingen meer verricht volgens de verhuurder. Daarom heeft de verhuurder de kamer op 3 december 2016 van nieuwe sloten voorzien, en heeft hij de meubels van de student verwijderd en ergens opgeslagen.

Kort geding: huurder wil weer in het gehuurde terugkeren

De huurder heeft de verhuurder begin 2017 daarom in kort geding betrokken. Zijn vordering om weer in het gehuurde te mogen werd afgewezen, omdat – kort gezegd – de rechtbank vond dat de huurder te snel was met dagvaarden. De verhuurder had dus te weinig tijd om zich voor te bereiden op zijn verdediging. De student is vervolgens in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
gegaan.

Hof: alleen rechter mag huurovereenkomst ontbinden

In hoger beroep ging het alleen nog om de proceskosten. Het gerechtshof moest daarom wel beoordelen of de vorderingen in eerste aanleg terecht waren afgewezen. Het hof vond dat dit niet het geval was. Een huurovereenkomst mag namelijk alleen door de rechter ontbonden worden, dat staat in de wet. Daarom mag de verhuurder niet zomaar op eigen houtje de sloten vervangen en weigeren het gehuurde aan de huurder ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
te stellen. Ook het tijdelijk ontzeggen van de toegang (bij wijze van opschorting) mag niet, aldus het gerechtshof. De verhuurder zat dus fout, en hij wordt daarom alsnog in de proceskosten veroordeeld.

Meer in Huurrecht
Advocaat incassorecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Verhuurder kan vergeten indexverhogingen op huurprijs bedrijfsruimte vorderen

In veel huurovereenkomsten is een bepaling opgenomen met de jaarlijkse indexering van de huurprijs. Met betrekking tot deze jaarlijkse indexering...

Sluiten