Ontbinding huurcontract wegens obsessief gedrag jegens buurvrouw

De rechtbank Rotterdam heeft onlangs uitspraak gedaan in een opmerkelijke huurzaak. De verhuurder vorderde ontbinding van de huurovereenkomst omdat de huurder overlast veroorzaakte, obsessief gedrag vertoonde jegens zijn buurvrouw en medewerkers van verhuurder uitschold voor ‘kutwijf’. De huurder zegt dat niet hij, maar zijn buurvrouw overlast zou veroorzaken: er zou sprake zijn van sexgeluiden. Advocaat huurrecht Robert van Ewijk bespreekt het vonnis.

 

Obsessief (stalk)gedrag van de huurder

De huurder huurt zijn appartement in Schiedam sinds januari 2000 van stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
Stichting
Woonplus Schiedam. Zijn onderbuurvrouw (“K.”) huurt haar appartement sinds 1999 van Woonplus. K. heeft meerdere klachten ingediend bij Woonplus. Zo zou de huurder K. bespieden, haar stelselmatig controleren, haar en haar auto fotograferen en continue klachten over K. bij Woonplus indienen. Daarnaast is op de comparitie Een zitting waar de rechter vragen aan partijen kan stellen.
» Meer over comparitie
comparitie
duidelijk geworden dat de huurder het huisadres van de ouders van K. heeft weten te achterhalen, en heeft K. de huurder zelfs in het flatgebouw van haar ouders aangetroffen. Ook is de huurder op het werkadres van K. geweest om naar haar aanwezigheid te informeren. De huurder geeft aan dat hij dat deed om te controleren of zijn ‘vermoedens over K. juist waren’. Volgens de rechtbank wordt het woongenot van K. en van andere bewoners van het complex in ernstige mate verstoord, en vrezen de bewoners voor het leven van mevrouw K.

Sexgeluiden, stemmen en waanbeelden

De huurder stelt dat niet hij, maar dat mevrouw K. overlast zou veroorzaken: door sexgeluiden. Woonplus zou zijn klachten niet serieus nemen. De huurder heeft in verband met de sexgeluiden ook klachten bij de politie ingediend, die naar aanleiding daarvan meerdere keren de woning van K. heeft bezocht. De politie heeft echter telkens geconstateerd dat die overlast helemaal niet plaatsvond, en van andere klachten over K. is geen sprake. Daarnaast is de huurder bij K. aan de deur geweest om de overlast met haar te bespreken. In de procedure is ook duidelijk geworden dat de huurder lijdt aan stemmen in zijn hoofd en waanbeelden. Zijn gedrag is onvoorspelbaar geworden, en de bewoners vragen zich dagelijks af hoe de situatie die dag zal escaleren.

Pandverbod na uitschelden voor ‘kutwijf’

Ook met de verhuurder botert het niet. Waarschuwingen van Woonplus, diverse gesprekken en opname van de huurder in een GGZ-instelling hebben niet tot een verbetering van zijn gedrag geleid. Woonplus is wel steeds op professionele wijze met de klachten van de huurder over K. omgegaan. In een gesprek dat de huurder heeft aangevraagd, heeft hij aangegeven niet tevreden te zijn over de klachtenbehandeling door Woonplus, is hij boos vertrokken, en heeft hij daarbij de medewerker van Woonplus uitgescholden voor ‘kutwijf’. In verband daarmee heeft Woonplus in februari 2015 een pandverbod voor haar kantoorpand opgelegd van drie maanden.

Ontbinding huurovereenkomst

Omdat voor Woonplus de maat vol is, vordert zij via een huurrecht advocaat ontbinding van de huurovereenkomst. De rechter overweegt  – kort gezegd – dat een huurder zich niet alleen ten aanzien van de gehuurde zaak als een goed huurder moet gedragen, maar ook ten aanzien van de omgeving van het gehuurde. Woonplus heeft aangevoerd dat het voorgaande als overlast aangemerkt dient te worden. De rechtbank gaat daarin mee, en overweegt dat het belang van de huurder bij behoud van zijn woning, dient te wijken voor het belang van Woonplus om haar (andere) huurders het ongestoord genot te verschaffen van hun woningen. De ontbinding wordt daarom toegewezen: de huurder dient zijn woning binnen 14 dagen na betekening van het vonnis te verlaten.

Meer in Huurrecht
Advocaat vastgoedrecht - makelaar aansprakelijk stellen
Bemiddelingskosten makelaar terugeisen voor een vast bedrag

Dankzij een uitspraak van de Hoge Raad kunnen huurders die in de afgelopen vijf jaar bemiddelingskosten aan de verhuurmakelaar hebben...

Sluiten