Nieuw ROZ model huurovereenkomst voor woonruimte 2017

De vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) stelt eens in de zoveel tijd model-huurovereenkomsten en algemene bepalingen op voor bedrijfsruimtes, winkelruimtes en voor woningen. Enkele dagen geleden heeft de ROZ een nieuw model voor de huurovereenkomst van woonruimte vastgesteld, met de bijbehorende algemene bepalingen. Advocaat huurrecht Robert van Ewijk bespreekt wat er is veranderd.

Opties looptijd model huurovereenkomst woonruimte 2017

In het nieuwe model huurovereenkomst Woonruimte 2017 zijn – om te beginnen – voor de verhuurder verschillende opties opgenomen ten aanzien van de looptijd van de huurovereenkomst. Zo is rekening gehouden met de nieuwe mogelijkheden om huurovereenkomsten voor een korte periode van maximaal 2 jaar (zelfstandige woonruimte) of 5 jaar (onzelfstandige woonruimte) aan te gaan. Ook voorziet het model in de mogelijkheid om woonruimte alleen aan bepaalde doelgroepen te kunnen verhuren.

Airbnb aan banden gelegd en boetebeding duidelijk

Ook nieuw is dat in het model de mogelijkheden van Airbnb onderverhuur aan banden zijn gelegd. Het aanpakken daarvan moet daarmee voor de verhuurder veel eenvoudiger worden. Daarnaast is het boetebeding Een beding dat bij een zeker tekortschieten (een handelen, of een nalaten) de schuldenaar verplicht tot betaling van een geldsom of een andere verplichting.
» Meer over boetebeding
boetebeding
, dat voorheen in de algemene bepalingen stond, nu in de huurovereenkomst zelf opgenomen, en in lijn met de (Eurpese) jurisprudentie gebracht.

Advocaat huurrecht voor verhuurders

Heeft u vragen over het nieuwe ROZ model huurovereenkomst woonruimte 2017? Of wilt u een huurovereenkomst op maat laten opstellen? Neem dan contact op met de advocaat huurrecht van AMS Advocaten.

More in Huurrecht
Advocaat huurrecht in Amsterdam
Verhuurder vervangt sloten wegens betalingsachterstand: mag dat?

In een zaak die recent diende voor het gerechtshof Den Bosch, kwam de vraag aan de orde of de verhuurder...

Close