Huurder moet schotelantenne verwijderen

De huurder van een appartement van Ymere moet zijn schotelantenne verwijderen. Het Amsterdamse Gerechtshof oordeelde namelijk dat het belang van Ymere om geen ontsierende schotelantennes op haar gebouw te hebben zwaarder weegt dan het recht van de huurder op vrije nieuwsgaring Het recht van journalisten om nieuws te verzamelen of inlichtingen in te winnen.
» Meer over vrije nieuwsgaring
vrije nieuwsgaring
. Volgens het Hof heeft de huurder via internet voldoende alternatieven. Advocaat huurrecht en vastgoedrecht Robert van Ewijk licht de uitspraak toe.

 

Verbod schotelantenne in huurcontract

De huurder huurt sinds augustus 2007 een appartement van Ymere in het onder architectuur gebouwde ‘Chicago complex’ aan het IJ in Amsterdam. In de huurovereenkomst is bepaald dat het niet is toegestaan een schotelantenne aan de woning aan te brengen. De huurder heeft echter toch bij zijn balkon een schotelantenne geplaatst. De uit Portugal afkomstige huurder wil namelijk Portugese zenders kunnen ontvangen om voeling te houden met de Portugese taal en cultuur, mede met het oog op de opvoeding van zijn dochter. Ondanks herhaalde verzoeken van Ymere, gaat de huurder niet tot verwijdering over.

Belangafweging huurder en verhuurder

Ymere dagvaardt de huurder vervolgens en vordert verwijdering van de schotelantenne. De kantonrechter wijst vervolgens tussenvonnissen in juni 2011, november 2011, juni 2012 en wijst tenslotte eindvonnis op 27 november 2012. In dat vonnis is bepaald dat de belangenafweging doorslaat in het voordeel van de huurder en hij de schotel niet hoeft te verwijderen. Ymere gaat na dat vonnis in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
en voert onder meer aan dat haar belang wel degelijk zwaarder weegt dan de huurder.

Zenders via internet te streamen

Ymere voert daartoe allereerst aan dat diverse Portugese zenders via internet te streamen zijn en dat het recht van de huurder op vrije nieuwsgaring dus niet wordt beperkt door het schotelverbod. Bovendien heeft Ymere als gebouweigenaar belang bij het behoud van de strakke architectuur: het gebouw ligt op een beeldbepalende locatie aan het IJ. Daar komt bij dat nadat de huurder een schotelantenne heeft geplaatst, ook andere huurders schotels zijn gaan plaatsen: Ymere heeft dus ook een reële vrees voor precedentwerking.

Ymere wint jarenlange juridische strijd

Het Hof heft nu uitgemaakt dat de belangenafweging doorslaat in het voordeel van Ymere. De huurder moet de schotel verwijderen en wordt bovendien veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van Ymere, zowel die in eerste aanleg als in hoger beroep. Met het arrest van het Hof is (in ieder geval voorlopig) een einde gekomen aan een rechtsstrijd die in ieder geval al sinds medio 2011 gevoerd wordt.

Op Google Streetview zijn er nog drie schotelantennes te zien bij het wooncomplex:

Meer in Huurrecht
Can liability be excluded in an exoneration clause?
Schorsing van executie in een ontruimingszaak: hoe werkt het?

In een recente procedure was een huurder door de kantonrechter veroordeeld tot ontruiming van zijn winkelpanden. Het vonnis was uitvoerbaar...

Sluiten