2 min lezen

Uitstel eerste fase Wet Werk en Zekerheid

NL

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid is bijna een feit. In het wetsvoorstel voor deze wet zijn onder meer hervormingsplannen ten aanzien van het ontslagrecht, flexibele arbeid en de WW opgenomen. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt kort de laatste wijziging in het wetsvoorstel en geeft een toelichting op het uitstel.

Flexibele arbeid en ontslagrecht

Het inmiddels veel besproken wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid bevindt zich in de laatste fase. Het voorstel ligt momenteel ter beoordeling voor bij de Eerste Kamer. Op 3 juni 2014 vond de plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer plaats. Een stemming door de Eerste Kamer over het wetsvoorstel zal op 10 juni 2014 plaatsvinden.

Inwerkingtreding wetswijziging

In eerste instantie was voorgenomen de wetswijzigingen in het wetsvoorstel met betrekking tot flexibele arbeid in werking te laten treden per 1 juli 2014, de wijzigingen met betrekking tot het ontslagrecht op 1 juli 2015 en de wijzigingen met betrekking tot werkloosheidsregelingen op 1 januari 2016. Echter, tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is bij amendement de wijziging van de ketenbepaling (onderdeel van wijzigingen ter verbetering van de rechtspositie van flexwerkers) met één jaar uitgesteld naar 1 juli 2015. Voor de overige wijzigingen op het gebied van flexibele arbeid (wijzigingen met betrekking tot de proeftijd, concurrentiebeding De contractuele beperking voor een werknemer om na beëindiging van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche.
» Meer over concurrentiebeding
concurrentiebeding
, uitzendarbeid, de loondoorbetalingsverplichting en de aanzegtermijn) werd in beginsel wel vastgehouden aan 1 juli 2014. In de memorie van antwoord werd door de regering daarbij aangegeven dat zij geen aanleiding ziet om de inwerkingtreding van deze onderdelen ook uit te stellen.

Uitstel: meer tijd voor voorbereiding

Op dinsdag 3 juni 2014 trad minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aldus in overleg met de Eerste Kamer over het wetsvoorstel. Tijdens deze plenaire vergadering werd door verschillende partijen onder meer hun zorg geuit over de inwerkingtredingsdatum van de bepalingen met betrekking tot flexibele arbeid uit het wetsvoorstel per 1 juli 2014. Minister Asscher toonde zich tijdens het overleg gevoelig voor de bezwaren en zorgen die werden geuit. De Minister heeft vervolgens toegezegd dat de inwerkingtreding van voornoemde bepalingen (gepland voor 1 juli a.s.) zal worden verschoven naar 1 januari 2015. Het uitstel geeft werkgevers en werknemers iets meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe plannen.

Advocaat arbeidsrecht

Heeft u vragen over het wetsvoorstel Wet Werk en zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
Zekerheid
? AMS Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van het arbeidsrecht.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence