Per WhatsApp een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen, mag dat?

Vandaag de dag gebruikt vrijwel iedereen WhatsApp. Maar hoe zit het nu als een werkgever en werknemer via WhatsApp onderhandelen over beëindiging van een arbeidsovereenkomst? Kan een werknemer zijn akkoordbevinding versturen via een WhatsApp-bericht? Advocaat arbeidsrecht Nynke Noordmans bespreekt een recente (niet gepubliceerde) uitspraak.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Onlangs deed zich de volgende situatie voor. Een werknemer was al sinds 1981 in dienst als private banker. In de jaren 2012 en 2015 hebben er verkennende gesprekken plaatsgevonden over een eventuele beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
. Uiteindelijk stemde de werknemer niet in met het toenmalige voorstel van zijn werkgeefster en continueerde zijn werkzaamheden.

Vervroegd pensioen, compensatie AOW

Begin 2018 hebben partijen opnieuw de gesprekken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geopend. De werkgeefster heeft de werknemer een Tijdelijk Ouderdoms pensioen (Top)-regeling aangeboden, waarbij de werknemer met vervroegd pensioen zou gaan en een compensatie zou ontvangen voor de niet ontvangen AOW-uitkering.

Vaststellingsovereenkomst

Het uitgangspunt van het eerste voorstel was een einde van het dienstverband per 1 juni 2018 en een financiële compensatie. De werknemer ging niet akkoord met dit voorstel, waarna de werkgeefster een aangepast voorstel heeft gedaan. Dit aangepaste voorstel is neergelegd in een concept vaststellingsovereenkomst De overeenkomst waarin partijen bindende afspraken maken ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil.
» Meer over vaststellingsovereenkomst
vaststellingsovereenkomst
, waarbij de arbeidsovereenkomst per 1 januari 2019 zou worden beëindigd en de werknemer een vergoeding zou ontvangen. Daarnaast werd de werknemer vanaf de herfst vrijgesteld van werkzaamheden.

WhatsApp: akkoord vaststellingsovereenkomst

De werknemer heeft dit voorstel vervolgens besproken met zijn regiodirecteur, waarna hij op 12 mei het volgende WhatsApp-bericht aan zijn direct leidinggevende verzond: “Goedemorgen, Ik heb (…) aan de lijn gehad. En afgesproken dat ik het laatste voorstel accepteer. Vandaag nog even contact?” De werkgeefster heeft de definitieve vaststellingsovereenkomst ondertekend en aan de werknemer verzonden met het verzoek deze ook te ondertekenen. De werknemer heeft die overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
niet ondertekend en ook niet teruggestuurd aan de werkgever. Uiteindelijk heeft de werknemer op 15 juni nogmaals per WhatsApp bevestigd dat hij op 12 mei telefonisch akkoord had gegeven.

Was er wel sprake van overeenstemming?

De werknemer is van mening dat hij nooit akkoord is gegaan met beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst en is deze procedure gestart. De werknemer verzoekt via zijn advocaat vernietiging van de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst en wedertewerkstelling. De werkgeefster verweert zich en stelt dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. De vraag is dan ook of partijen inderdaad overeenstemming hebben bereikt en of de vaststellingsovereenkomst (vervolgens) schriftelijk is aangegaan.

WhatsApp-bericht: akkoord vaststellingsovereenkomst

De kantonrechter oordeelt dat de werkgeefster erop mocht vertrouwen dat de werknemer met zijn telefoongesprek medio 2018, in combinatie met zijn WhatsApp-bericht, akkoord was met de vaststellingsovereenkomst. Er mag vanuit worden gegaan dat de werknemer het initiatief nam voor het verzenden van zijn eigen WhatsApp-bericht, omdat het tegendeel nergens uit blijkt.

Instemming beëindiging arbeidsovereenkomst

Het mag dan wel zo zijn dat WhatsApp een vluchtig medium is, maar het is niet gebleken dat de werknemer op het moment van verzenden van het appje onder (tijds)druk stond. De kantonrechter is dan ook van mening dat de werknemer een welbewuste en weloverwogen keuze maakte toen hij aan zijn direct leidinggevende kenbaar maakte akkoord te gaan met het laatste voorstel. Met andere woorden: daarmee is sprake van een ondubbelzinnige instemming met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Hoe zit het met de schriftelijkheid?

Volgens de werknemer is pas aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan als de vaststellingsovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Maar de kantonrechter verwerpt dit standpunt van de werknemer. De werknemer heeft een concept vaststellingsovereenkomst ontvangen waarover hij heeft kunnen nadenken tijdens zijn vakantie. Daarmee wordt aan de waarborgfunctie van een schriftelijke vaststellingsovereenkomst voldaan. Daarnaast heeft de werknemer via een WhatsApp-bericht laten weten akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst en dit enkele weken later nogmaals bevestigd. Daarmee is ook aan de rechtszekerheidsfunctie van het schriftelijkheidsvereiste voldaan.

Advocaat arbeidsrecht bij vaststellingsovereenkomst

Wees er dus van bewust dat een relatief gemakkelijk te verzenden WhatsApp-bericht voldoende kan zijn om gebonden te zijn aan een vaststellingsovereenkomst. Vragen over het opstellen van een vaststellingsovereenkomst dan wel of je akkoord moet gaan met een aangeboden vaststellingsovereenkomst? Neem dan contact op met een arbeidsrecht advocaat.

More in Arbeidsrecht
John de Mol moet een miljoen aan ontslagvergoeding betalen aan zijn creatief directeur
John de Mol moet een miljoen euro betalen aan ontslagen directeur Talpa Media

John de Mol vond dat zijn creatief directeur bij Talpa Media niet functioneerde en stuurde hem de laan uit. De...

Close