Hein Hoogendoorn versterkt team AMS Advocaten

Hein Hoogendoorn heeft per 1 november 2013 het team van AMS Advocaten N.V. versterkt. Hein studeerde Nederlands recht en Fiscaal recht aan de Universiteit Utrecht. Na eerst een aantal jaar werkzaam te zijn geweest in de internationale belastingadviespraktijk is Hein is sinds 2008 advocaat en sinds 2013 verbonden aan AMS Advocaten. Voorheen was hij werkzaam bij een middelgroot advocatenkantoor in Den Haag.

 

Advocaat in Amsterdam

Hein legt zich voornamelijk toe op het procederen en adviseren op de rechtsgebieden ondernemingsrechtinsolventierechtverbintenissenrecht en incasso. Naast zijn reguliere advocatenpraktijk wordt Hein ook regelmatig als curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
aangesteld in door de rechtbank Amsterdam uitgesproken faillissementen. Hein adviseert als advocaat regelmatig bij faillissement betrokken partijen over onder meer bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
, zekerheidsrechten en doorstart Proces waarbij de activa van een failliete onderneming van de curator worden gekocht met als doel de activiteiten van de failliet voort te zetten.
» Meer over doorstart
doorstart
.

Meer in AMS Advocaten
Advocaat Mediarecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
De advocaat civiel recht van AMS Advocaten: juridisch advies

Bij advocatenkantoor AMS Advocaten in Amsterdam zijn de advocaten gespecialiseerd in civiel recht. Onze advocaten zijn niet alleen thuis in...

Sluiten