3 min lezen

Wettelijke garantie verruimd naar 12 maanden

NL

De positie van de consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
ten opzichte van de professionele verkoper is dit jaar versterkt. Zo is onder meer de wettelijke garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
garantie
verruimd met betrekking tot de consumentenkoop De koop van een roerende zaak door een particulier bij een bedrijf.
» Meer over consumentenkoop
consumentenkoop
. Advocaat aansprakelijkheidsrecht Gea Flapper licht dit toe.

Non-conformiteit

Uit de wet volgt dat de verkoper van een zaak verplicht is de zaak af te leveren die in materieel opzicht aan de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
beantwoordt. Deze zaak dient de eigenschappen te bezitten die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten of juist niet hoefde te verwachten voor zover de koper ze afwezig mocht achten. Het betreffen eigenschappen die voor een normaal gebruik van het gekochte nodig zijn.

Wie moet wat bewijzen?

Volgens de normale bewijsregels zou bij een gebrek aan de zaak de koper moeten bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment dat de zaak aan hem werd geleverd. Dit is voor een koper niet altijd eenvoudig te bewijzen. De verkoper zal zich veelal op het standpunt stellen dat het gebrek het gevolg is van ondeskundig gebruik.

Bewijsvermoeden

Om die reden is de wetgever de consumentkoper tegemoet gekomen. Bij een consumentenkoop wordt namelijk vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de afwijking van hetgeen is overeengekomen zich binnen een termijn van (voorheen) zes maanden na aflevering openbaart. Inmiddels heeft de wetgever deze termijn dus verruimd naar 12 maanden. Dit is erg positief voor consumenten.

Stelplicht en bewijslast

Als consument dien je dus slechts te bewijzen dat de verkochte zaak niet in overeenstemming is met de overeenkomst en dat het gebrek zich binnen een termijn van 12 maanden vanaf de aflevering van de zaak heeft voorgedaan. Je hoeft dus niet de oorzaak van het gebrek te bewijzen of dat de oorsprong van dat gebrek te wijten is aan de verkoper.

Dwingend recht

De professionele verkoper kan deze wettelijke garantie van 12 maanden niet verminderen of uitsluiten in een koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
of algemene voorwaarden. Deze regels over consumentenkoop zijn namelijk van dwingend recht Wetsbepalingen waarvan partijen niet (contractueel) van mogen afwijken.
» Meer over dwingend recht
dwingend recht
.

Tweedehands auto’s

Dus ook bij de aankoop van gebruikte auto’s geldt vanaf dit jaar dat je hiervan mag verwachten dat de auto vanaf de levering in ieder geval 12 maanden doet wat je er redelijkerwijs van mag verwachten. Als de auto dus binnen deze periode een gebrek heeft dan dient het verkopende autobedrijf te bewijzen dat de oorzaak van het gebrek niet bij de auto of bij het bedrijf ligt. Lukt dit niet, dan dient het bedrijf het gebrek kosteloos te verhelpen.

Gea Flapper

Gea Flapper

Gea is sinds 2012 werkzaam als advocaat in Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en adviseert, onderhandelt en procedeert op het gebied van het verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, incasso en procesrecht Volg Gea op LinkedIn en Twitter.

Ravel Residence